ยินดีต้อนรับเข้าสู่....โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น


โรงเรียน          ขอเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2557 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
  ส่ง 22 เม.ย. 2557 23:42 โดย ศิริจันทร์ จันทร์กระจ่าง
 • ครูชั้น ป.2 เข้าอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2556 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับการอบรมบุคลากรด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ที่โรงแรมชัยภูม ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2556 06:55 โดย ศิริจันทร์ จันทร์กระจ่าง
 • แจ้งการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 นี้ โดยมีการประชุมผู้ปกครอง รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน
  ส่ง 6 พ.ค. 2556 06:32 โดย ศิริจันทร์ จันทร์กระจ่าง
 • บทความไม่มีชื่อ ขอเชิญ ครูช่วงชั้น ที่ 2 เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2555 ส่งรายชื่อ 18 พ.ค. 2555
  ส่ง 9 พ.ค. 2555 00:50 โดย ศิริจันทร์ จันทร์กระจ่าง
 • กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2555       โรงเรียนมีกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ
  ส่ง 8 พ.ค. 2555 21:07 โดย ศิริจันทร์ จันทร์กระจ่าง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยจัดกิจกรรมการอ่านบทอาขยานของแต่ละชั้นเรียน การประกวดระบายสีภาพ วาดภาพระบายส ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 01:27 โดย โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น จัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  ส่ง 22 เม.ย. 2557 23:40 โดย ศิริจันทร์ จันทร์กระจ่าง
 • งานลอยกระทง ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น จัดงานลอยกระทง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผ ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2556 00:12 โดย ศิริจันทร์ จันทร์กระจ่าง
 • โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ประเมิน ร.ร. เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ได้รับการประเมิน ร.ร. เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2556 00:14 โดย ศิริจันทร์ จันทร์กระจ่าง
 • ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา วันนี้ทางคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ นำนักเรียนถวายเทียนพรรษา ที่วัดบ้านหนองปลาปึ่ง และวัดบ้านหนองเบ็น เน ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2556 03:16 โดย ศิริจันทร์ จันทร์กระจ่าง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ดอกกระเจียว

May 9, 2012
ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา