ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongprapuengnongben

ที่อยู่ เลขที่ 86 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาปึ่ง ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36140

อีเมล์ : npnbschool@gmail.com