กิจกรรมปราญ์ดีมีในชุมชน สอนทำปลาส้มและปลาแดดเดียว

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ได้จัดกิจกรรมปราญ์ดีมีในชุมชน

โดยเชิญวิทยากรในชุมชนมาสอนทำปลาส้มและปลาแดดเดียว ให้แก่นักเรียน

การทำปลาส้ม

การทำปลาส้ม

การทำปลาส้ม

การทำปลาส้ม

การทำปลาแดดเดียว

การทำปลาแดดเดียว

การทำปลาแดดเดียว

ล้างปลาให้สะอาด

การทำปลาแดดเดียว