ระบบแจ้งผลการเรียนนักเรียนออนไลน์ (schoolmis)

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ปีการศึกษา 2562

กรอกเลขประชาชน 13 หลักไม่ต้องเว้นวรรค