การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 2 รายการ

1. กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนลูกบอล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

2. กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6