นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ ผ่าน https://dltv.ac.th/ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

เลือกเรียนตามระดับชั้น

อนุบาล 2
DLTV ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1