วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ได้กิจกรรมวันแม่

เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณแม่และได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่