กิจกรรมทัศนศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

เพื่อสร้างประสบการณ์ เปิดโลกกว้างให้แก่นักเรียน ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนอกเหนือจากในตำราเรียน

นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -6 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช และหาดดงตาล จังหวัดชลบุรี