กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ได้กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ