กิจกรรมวันเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น กิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยนำนักเรียนทำบุญทอดเทียนพรรษา ณ วัดบ้านหนองปลาปึ่ง

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

นายสมหวัง ทองประภา ผู้อำนวยการ

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านหนองปลาปึ่ง