กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพครู